Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną produktów marki MaBiBi za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest firma MaBiBi, ul. Brusa 47, 43-300 Bielsko-Biała

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia.

3. Informaje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są wiążące. Termin dostawy podany na stronie jest terminem przybliżonym i może on ulec wydłużeniu ze względu na dostępność danego materiału. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku dostępności danego materiału lub do zmiany wzoru po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta drogą mailową.

5. Ze względu na sprzedaż wieloma kanałami dystrybucji, oraz z uwzględnieniem charakterystyki oferowanego produktu, zastrzegamy sobie prawo do braków magazynowych. W przypadku braku zamówionego towaru proponujemy zamianę na inny o takiej samej wartości lub zwrot należności za brakujący towar.

§3
Płatności i wysyłka

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru winnym ustalonym punkcie na terenie Bielska-Białej.

§4
Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. Z tytułu reklamacji Sklep odpowiada do wartości sprzedanego towaru.

7. Reklamacji podlega towar w postaci dostarczonej przez Sklep.

8. Powodem reklamacji nie może być źle dobrany rozmiar. W zakładce „Tabela rozmiarów” podane są wymiary wszystkich produktów, dzięki czemu dokładnie można dobrać odpowiedni rozmiar. W takim przypadku Sklep może zaproponować wymianę, ale jest to wyłączma decyzja Sklepu.

§5
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy, jeżeli zakupiony towar pochodził ze stanów magazynowych.  Każdy inny towar, który Klient indywidualnie konfiguruje i jest szyty specjalnie dla niego na zamówienie, nie podlega zwrotowi.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. W przypadku produktów szytych na zamówienie Klient nie ma prawa zwrotu.

§6
Ochrona prywatności i pliki cookies

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

4. Na komputerze użytkownika mogą być instalowane pliki „cookies” (niewielkie pliki tekstowe tworzone przez przeglądarkę użytkownika ułatwiające i wspomagające pracę serwisu). Pliki cookies dzięlą się na „sesyjne” oraz „stałe”. Na stronie używamy plików sesyjnych, które działają przez określony czas i są używane do zapamiętywania produktów, jakie użytkownik wybrał do koszyka. Stałe zapobiegają wyświetlaniu komunikatu o plikach „Cookies”. Użytkownik może usunąć wspomniane pliki, jak i zablokować ich tworzenie przy pomocy przeglądarki. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie stony przy takich ustawieniach przeglądarki.

§7
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§8
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.